Koulutukset

Kurssitarjonta
 
HÄTÄENSIAPUKURSSI 4-8 TUNTIA
 
Hätäensiapukursseilla keskitytään henkeä pelastavien ensiaputaitojen oppimiseen. Kurssista saa
 
hätäensiapukortin, joka on voimassa kolme vuotta. Kyseisellä kurssilla voi myös kerrata ensiavun
 
perus- tai jatkokurssin, jolloin EA1/EA2-kortin voimassaoloaikaa jatketaan kolmella vuodella.
 
Hätäensiapukursseja on tarjolla 4-,5- ,6-,7- , 8-tunnin koulutuksina. 
 
Hätäensiapu 4 tuntia sisältö:
 
Toiminta onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa 
 
Hätäensiapu:
 
- Tajuttoman ensiapu 
 
- Peruselvytys 
 
- Tukehtuvan ensiapu 
 
- Verenkiertosokin ensiapu 
 
- Vuotavan haavan ensiapu
 
• Ryhmäkohtaisesti painotettavia aiheita
 
Hätäensiapukurssin 8h sisältö:
 
Toiminta onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa
 
Hätäensiapu:
 
- Tajuttoman ensiapu 
 
- Peruselvytys 
 
- Tukehtuvan ensiapu 
 
- Verenkiertosokin ensiapu 
 
- Vuotavan haavan ensiapu
 
• Yleisimmät sairauskohtaukset 
 
• Ryhmäkohtaisesti painotettavia aiheita 
 
ENSIAVUN PERUSKURSSI (EA1)
 
Ensiavunperuskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteissa sekä tavallisimmissa
 
sairaus- ja onnettomuustilanteissa. EA1 kurssitodistus on voimassa kolme vuotta.
 
Sisältö:
 
 Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 
 Hätäensiavun perusteet
 
o Tajuttomalle annettava ensiapu
 
o Peruselvytys
 
o Vierasesine hengitysteissä
 
o Verenkierron häiriötila (sokki)
 
 Haavat
 
 Tavallisimmat sairauskohtaukset
 
 Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 
 Nivelvammat ja murtumat
 
 Myrkytykset
 
ENSIAVUN JATKOKURSSI (EA2)
 
Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja
 
onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa
 
sekä ehkäistä tapaturmia. Kurssille vaaditaan voimassaoleva EA-1 kurssitodistus.
 
Sisältö:
 
 Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
 
 Hätäensiapu:
 
o Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva
 
 sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin
 
o tajuttomalle annettava ensiapu
 
o verenkierron häiriötila (sokki)
 
o vierasesine hengitysteissä
 
 Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä: Pään- ja kasvojen vammat
 
o Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
 
o Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
 
o Ranka- ja raajavammat
 
 Vammojen ensiapu
 
 Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
 
o Murtumat
 
o Nivel- sekä pehmytosavammat
 
o Rasitus- ja lihasvammat
 
 Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
 
 Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
 
 Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa
 
Ryhmäkohtaiset erityisaiheet
 
 Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen
 
 Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen
 
 Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan
 
 PPE-D -peruskurssi 4
 

Tutustu kurssisisältöihin

SPR Hätäensiapukurssi 4 t®

SPR Hätäensiapukurssi 8 t®

SPR Hätäensiapukurssi 4 t®  keskitytään henkeä pelastavien ensiaputaitojen oppimiseen. Kurssista saa hätäensiapukortin, joka on voimassa kolme vuotta. Kyseisellä kurssilla voi myös kerrata ensiavun perus- tai jatkokurssin, jolloin EA1/EA2-kortin voimassaoloaikaa jatketaan kolmella vuodella

SPR Hätäensiapukurssi 4 t® sisältö:

Toiminta onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa 

Hätäensiapu:

- Tajuttoman ensiapu 

- Peruselvytys 

- Tukehtuvan ensiapu 

- Verenkiertosokin ensiapu 

- Vuotavan haavan ensiapu

• Ryhmäkohtaisesti painotettavia aiheita

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® :

Toiminta onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa

Hätäensiapu:

- Tajuttoman ensiapu 

- Peruselvytys 

- Tukehtuvan ensiapu 

- Verenkiertosokin ensiapu 

- Vuotavan haavan ensiapu

• Yleisimmät sairauskohtaukset 

• Ryhmäkohtaisesti painotettavia aiheita 

ENSIAVUN PERUSKURSSI (EA1)

Ensiavunperuskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteissa sekä tavallisimmissa  sairaus- ja onnettomuustilanteissa. EA1 kurssitodistus on voimassa kolme vuotta

Sisältö:

 Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa

 Hätäensiavun perusteet

o Tajuttomalle annettava ensiapu

o Peruselvytys

o Vierasesine hengitysteissä

o Verenkierron häiriötila (sokki)

 Haavat

 Tavallisimmat sairauskohtaukset

 Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat

 Nivelvammat ja murtumat

 Myrkytykset

ENSIAVUN JATKOKURSSI (EA2)

Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia. Kurssille vaaditaan voimassaoleva EA-1 kurssitodistus.

Sisältö:

 Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa

 Hätäensiapu:

o Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva, sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin

o tajuttomalle annettava ensiapu

o verenkierron häiriötila (sokki)

o vierasesine hengitysteissä

 Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä: Pään- ja kasvojen vammat

o Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi

o Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot

o Ranka- ja raajavammat

 Vammojen ensiapu

 Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu

o Murtumat

o Nivel- sekä pehmytosavammat

o Rasitus- ja lihasvammat

 Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset

 Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa

 Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Ryhmäkohtaiset erityisaiheet

 Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen

 Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen

 Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan