ENSIAVUN JATKOKURSSI EA2®


Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia. Kurssille vaaditaan voimassaoleva EA-1 kurssitodistus.  Kurssi on nykyään 8 tunnin mittainen ja hyvin harjoittelupainoitteinen.

Sisältö:

 Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa

 Hätäensiapu:

o Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva, sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin

o tajuttomalle annettava ensiapu

o verenkierron häiriötila (sokki)

o vierasesine hengitysteissä

 Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä: Pään- ja kasvojen vammat

o Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi

o Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot

o Ranka- ja raajavammat

 Vammojen ensiapu

 Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu

o Murtumat

o Nivel- sekä pehmytosavammat

o Rasitus- ja lihasvammat

 Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset

 Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa

 Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Ryhmäkohtaiset erityisaiheet

 Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen

 Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen

 Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan