Kuljettajien ensiapukurssi

Ensiapukurssi kuorma-autonkuljettajille (7h)

Koulutus on Trafin hyväksymä ammattipätevyyskoulutus kuorma- ja linja-auton kuljettajille. Koulutus antaa valmiuksia toimia ensiavun antajana erilaisissa onnettomuustilanteissa.

Koulutuksen sisältö:

- Liikenneonnettomuudet (vammamekanismi, tyyppivammat, muut riskitekijät, psykososiaalinen tuki)

- Auttaminen onnettomuustilanteessa (turvallisuus, toimintajärjestys sekä yhteistyö muiden tielläliikkujien kanssa)

- Henkeä uhkaavan tilanteen ensiapu (aikuisen elvytys, tajuttoman ensiapu, vierasesineen poisto hengitysteistä)

- Muut ensiaputoimenpiteet (murtumat ja nivelvammat, haavat ja ruhjeet)

- Tapaturmien ennaltaehkäisy ja varautuminen kuljettajan työssä

- Sairastuminen, väsymys, päihteet

- Työturvallisuus kuljettajan työssä