Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutus (Mieli Ry)

Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutuksessa tarjoaa tutkittua tietoa mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä ja pääsee harjoittelemaan mielenterveystaitoja.

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden pohtia omaa ja läheisten mielen hyvinvointia sekä sitä miten mielenterveyttä voi vahvistaa.

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveyden ensiapu 1 – Mielenterveys elämäntaitona on voimavaralähtöinen kansalaistaitokoulutus. Koulutus tarjoaa tutkittua tietoa mielenterveydestä sekä keinoja oman ja toisten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Mielenterveyttä lähestytään voimavarana, mielen hyvänä vointina ja ihmisen kykynä selviytyä arjessa.

Koulutuksessa käsiteltävät teemat

  • Mielenterveys osana hyvinvointia ja terveyttä

  • Tunnetaidot

  • Elämän monet kriisit ja selviytyvä ihminen

  • Ihmissuhteet ja vuorovaikutus mielenterveyden tukena

  • Mielenterveys ja arjen taidot

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen jälkeen  

  • tiedät mitä mielenterveys on

  • tiedät miten mielenterveyttä voi edistää

  • osallistujan mielenterveysosaaminen on lisääntynyt