Työturvallisuuskorttikoulutus

Koulutuksia suositellaan pidettäväksi etänä aina kun se on mahdollista. Työturvallisuuslain hengen mukaisesti valitaan vähiten haittaa ja vaaraa aiheuttava työtapa.

Työturvallisuuskorttikoulutus (8h) on Trafin hyväksymä jatkokoutuspäivä ammattikuljettajille. 

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on

  • parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä.

  • tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla

  • antaa perustietoa työsuojelusta

  • vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta

  • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen

  • pyrkiä vähentämään työtapaturmia, vaaratilanteita ja haitallista kuormittumista

Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta. 
Työturvallisuuskortin käyttöönotto on  vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin.

Tilaa työturvallisuuskorttikoulutus!