Työturvallisuuskorttikoulutus

Koulutuksia suositellaan pidettäväksi etänä aina kun se on mahdollista. Työturvallisuuslain hengen mukaisesti valitaan vähiten haittaa ja vaaraa aiheuttava työtapa.

Työturvallisuuskorttikoulutus (8h) on Trafin hyväksymä jatkokoutuspäivä ammattikuljettajille. 

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on

  • parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä.

  • tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla

  • antaa perustietoa työsuojelusta

  • vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta

  • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen

  • pyrkiä vähentämään työtapaturmia, vaaratilanteita ja haitallista kuormittumista

Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta. 
Työturvallisuuskortin käyttöönotto on  vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin.